Gå till innehåll
Lima SKG
Lima SKG

Vision Multiarena

En bild

Projekten drivs av Lima Skyttegille tillsammans med Lima Idrottsförening, Funktionsrätt Malung-Sälen, Funktionsrätt Dalarna och föräldraföreningen Fokus.

Idéer om vidareutveckling finns alltid med i vår verksamhetsvision och under en förstudie som avslutades 2016-12-31, framkom tydligt behovet av en handikappanpassad miljöriktig åretruntanläggning med möjlighet till nya aktiviteter typ Multiarena för att möta framtida miljökrav och övriga krav/behov av myndigheter, aktiva och besökare.

Efter en lång process med tänkbara bidragsgivare med ändrade villkor och penningbrist bantades den ursprungliga visionen.

2018-06-13 beviljade Länsstyrelsen med Malung-Sälens kommun som medfinansiär bidrag för handikappanpassning klubbhus, ny sträckning elljusspår, ny parkering och ramper för bäckfiske. Lima Skyttegille bidrar med en egen insats.

2018-11-29 beviljade Allmänna Arvsfonden lokalstöd med Lima Besparingsskog som medfinansiär bidrag för mark och asfalteringsarbeten av befintliga och delvis nya elljusspår och ny skidskyttevall. Lima Skyttegille och Lima Idrottsförening bidrar med en egen insats.

Allt markarbete har utförts under barmarksperioden 2020. Asfaltering av 1,2 km elljusspår, elitutfart, spår på stadion och skidskyttevall samt straffrunda under september 2020. Återstående asfaltering på övriga elljusspår sker 2021.

2020-03-06 beviljade Dalarna Idrottsförbund med Länsstyrelsen Dalarna och Malung-Sälens kommun som medfinansiärer bidrag till elinstallationer för snökanoner och belysning. Lima Skyttegille och Lima Idrottsförening bidrar med en egen insats.

2020-06-04 beviljade Jordbruksverket/Leader bidrag till anslutning av rör-och läggning av elledningar från Västerdalälven för snökanoner inom stadionområdet. Investeringen har stor positiv miljöpåverkan.

Lima Skyttegille är projektägare till Arvsfonds- Länsstyrelse- Dalarnas Idrottsförbunds och Jordbruksverk/Leader-projekten. Lima Skyttegille är ägare till mark och byggnader i ovanstående projekt, men elljusspåret och maskinparken ägs av Lima Skyttegille och Lima Idrottsförening med lika delar i en elljusspårallians.

Malung-Sälens kommun har under sommaren och hösten 2020 bekostat utbyte av 25 utdömda belysningsstolpar på befintligt elljusspår, 20 nya på ny sträckning, samt utbyte till nya LED-armaturer på samtliga 170 belysningspunkter.

Totalt investeras cirka 9 miljoner kronor under 2020-2021 i ovanstående projekt, inklusive förvärv av mark på stadionområdet och övrig mark för verksamheten.

Efter genomförd investering kommer arenan att bli en central mötesplats och en modern anläggning som kan nyttjas året runt. Nya planerade aktiviteter är ute-gym, rullskidåkning och Inlines, bäckfiske speciellt för rörelsehindrade, barnlekland året runt och träning/tävling rullstol sommartid. Med närheten till Äråbadet med cykling, vandring och camping får området ett fantastiskt aktivitetsutbud.

Ur service och marknadsföringssynpunkt blir anläggningen i samverkan med Äråbadet en nyckelanläggning i Lima som kommer att locka människor till bygden och projektets samverkan med övrig näring i Sälen bidrar till fler aktiviteter till nytta för hela området.

Kontaktperson är projektledare Mo Per Persson

E-post: moperp@telia.com

Mobil: 070-5553823

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Eric Andersson